Bereikbaarheidsanalyse

Toelichting

Ten behoeve van de thematische werksessies is een bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd. Hier is de bereikbaarheid binnen en vanuit de regio beschouwd, voor de verschillende modaliteiten: auto, fiets en openbaar vervoer. Hiervoor zijn isochronenkaarten vervaardigd, die laten zien hoe ver kom je in een bepaalde tijd, per fiets, met het OV en per auto kunt komen. Analyse van deze reistijden geeft enerzijds een beeld welke gebieden meer of minder goed bereikbaar zijn (vervoersarmoede), anderzijds geeft een vergelijking van de reistijden tussen die van de fiets, de auto en het openbaar vervoer inzicht in de vervoerswijzekeuze en (on)mogelijkheden daarin.

Deze isochronenkaarten voor de regio Midden-Holland zijn vervaardigd voor alle kernen in de regio en de grootste bedrijventerreinen, in totaal 31 locaties, voor de drie genoemde modaliteiten.

 • Auto

  • Op basis van het Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland, dus vanuit verkeerszones

  • Reguliere ochtendspitssituatie in 2018, dus inclusief reguliere vertragingen

  • Geen dynamische data (beweegbare bruggen, veerponten)

 • OV

  • Op basis van GTFS-data (dienstregeling data waar 9292 ook gebruik van maakt)

  • Situatie dinsdag 21 april om 8:05u en 8:30u

  • Overstaptijd wordt meegerekend, niet alleen de reistijd

  • Gaat uit van lopen naar dichtstbijzijnde halte

  • voor 8:30u twee kaarten, zowel lopen als fietsen

 • Fiets

  • Op basis van Open Street Map-netwerk (zeer gedetailleerd netwerk)

  • Snelheid van 15 km/uur wordt gehanteerd