Beoordelingskader

Om te bepalen wat de meest kansrijke projecten zijn voor dit nieuwe Uitvoeringsprogramma RVVP Midden-Holland is een beoordelingskader toegepast; een beoordeling of projecten uit de groslijst kansrijk zijn en daarmee aangemerkt kunnen worden als

De projecten

Startend met een groslijst van projecten en gebruik makend van het beoordelingskader om deze projecten af te wegen is een definitieve lijst van geselecteerde projecten tot stand gekomen.