Project 4: Snelfietsroutes / doorfietsroutes [RMP]

Thema: Fietsen en lopen

Type project: Programma

Speerpunt:

F: afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Het ontwikkelen van het utilitaire fietsnetwerk met doorfietsroutes. Doorfietsroutes zorgen voor verbeterde bereikbaarheid en verleiden mensen op hun woon-werk of schoolroute per fiets af te leggen in plaats van auto of openbaar vervoer. Hiermee neemt niet alleen de druk op auto en OV af, maar verbetert ook de bereikbaarheid in de regio. Bovendien is fietsen gezond en goed voor het milieu. Het onderliggende fietsnetwerk dient aan te sluiten op deze snelfietsroutes, waardoor een dekkend netwerk ontstaat.

In de regio zijn inmiddels vier snelfietsroutes in studie:

- Rotterdam - Gouda

- Gouda - Waddinxveen

- Gouda - Bodegraven/Reeuwijk

- Schoonhoven - Rotterdam

Op deze routes wordt ook extra aandacht besteed om de verkeersveiligheid te borgen bij hogere snelheden.

Links met andere projecten

thema in Regionale Invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Bestaand RVVP nr.10.

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 100.000, Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Diverse projecten, korte (<5 jr), middellange (5-10 jr) en lange (>10 jr) termijn