Project 33: Verduurzamen bouwlogistiek - mogelijkheden voor bouwhub(s)

Thema: Goederenvervoer en bedrijventerreinen

Type project: Programma

Speerpunt:

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

De komende jaren worden vele bouwactiviteiten uitgevoerd, zoals het Vijfde dorp in Zuidplas, Westergouwe en Spoorzone in Gouda, Triangel in Waddinxveen, diverse kleinere nieuwbouwprojecten verspreid over alle gemeenten, nieuwe werklocaties en bedrijvigheid. Deze bouwactiviteit leidt tot vele transportbewegingen, hinder (in binnenstedelijke gebieden) en hoge emissies. Deze nadelige effecten kunnen mogelijk beperkt worden door het organiseren van een regionale neutrale bouwhub of meerdere lokale bouwhubs. Op een bouwhub worden goederenstromen verzameld (geconsolideerd) en efficiënt, gebundeld, op afroep uitgeleverd aan bouwprojecten in de omgeving. Daarnaast kan op een bouwhub het hergebruik van bouwmaterialen en het circulair bouwen bevorderd worden. Een neutrale bouwhub staat bovendien open voor alle bouwpartijen actief in de regio.

Huidige stand:

Gemeente Gouda heeft samen met Alphen aan den Rijn en Leiden een onderzoek naar de mogelijkheden voor een bouwhub gedaan. De conclusie is dat het niet handig zou zijn om één regionale bouwhub voor deze drie gemeenten te organiseren. Wel kunnen de gemeenten lokaal bouwhubs ontwikkelen. Gouda onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een lokale bouwhub voor de bouw van de Spoorzone.

Vervolgactie:

- Organiseren van een vervolgonderzoek over de mogelijkheden voor een permanente bouwhub in de regio of meerdere (tijdelijke) bouwhubs.

- Ontwikkelen van kennis bij de gemeenten, visie over bouwlogistiek, samenwerking intern en met markt, relatie leggen met circulaire economie.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda, gemeente Zuidplas co-trekker

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Korte termijn (<5 jaar)