Project 18: Integrale bereikbaarheidsstudie A12-west

Thema: Wegverkeer

Type project: Studie

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

Omschrijving

In het gebied tussen de A12, A20, Gouwe aquaduct, Zoetermeer en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn veel ontwikkelingen voorzien met effect op het wegverkeer. Voor de A20 liggen concrete plannen. Een integrale studie gericht op de A12-west ontbreekt nog. In deze studie worden alle voorziene ontwikkelingen beschreven, de effecten hiervan voor het wegverkeer in beeld gebracht en beschouwd hoe de doorstroming gewaarborgd kan worden. Ten minste aan bod komen de rijkswegen, de aansluitingen op rijkswegen en de onderliggende provinciale wegen en de aansluitingen hierop (waaronder de ontsluiting van Moerkapelle).

Doel: inzicht in (toekomstige) doorstroming, risico's, knelpunten en ontwikkelen van maatregelen voor optimalisatie.

Benodigde actie: opstarten en uitvoeren van deze studie.

Links met andere projecten

Bestaande RVVP nr.25

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Zuidplas

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)