Project 19: N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren

Thema: Wegverkeer

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

Omschrijving

Voor de regio Midden-Holland is een goede doorstroming van de Algeracorridor van belang voor onder andere de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Dit is namelijk de enige vaste verbinding tussen de westzijde van de Krimpenerwaard en de Rotterdamse regio. De doorstroming tussen Krimpen aan den IJssel (en achterland) en Rotterdam is al jaren een punt van zorg. De inmiddels gestartte MIRT-verkenning 'Oeververbindingen regio Rotterdam' richt zich onder andere op verbeteringen van de Algeracorridor.

Doel: de regio wil zich blijven inzetten op een structurele oplossing voor dit knelpunt.

Benodigde actie: goed aangehaakt blijven bij de uitvoering en resultaten van de MIRT-verkenning

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.3

Kansrijkheid

Gemiddeld kansrijk

Trekker

Gemeente Krimpenerwaard

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)