Project 37: Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid regionale bedrijventerreinen inclusief logistieke A12-corridor

Thema: Goederenvervoer en bedrijventerreinen

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

B: Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken

Omschrijving

Langs de A12 in de regio zijn diverse logistieke bedrijven gevestigd. Partners hebben de samenwerking gezocht om het gebied nationaal concurrerend te maken ten opzichte van andere logistieke regio‚Äôs. De samenwerking uit zich onder andere door het gezamenlijk creëren van een sterk planologisch aanbod en gezamenlijke marketing.

Ook buiten deze logistieke A12-corridor kent de regio diverse bedrijventerreinen. Veel van deze bedrijventerreinen zijn regionaal of zelfs bovenregionaal relevant, zoals het bedrijventerrein aan de noordrand van de Krimpenerwaard. Om deze bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden, moet de bereikbaarheid op orde zijn, zowel voor de werknemers als voor de klanten.

Benodigde actie: Inzetten op optimalisatie van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen via de weg, met het openbaar vervoer en op de fiets. Hiermee blijven de bedrijventerreinen goed bereikbaar, aantrekkelijk en concurrerend.

Links met andere projecten

Overlap project nr. 32

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Kosteninschatting

100.000 - 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)