Project 7: Ontwikkeling recreatief fietsnetwerk

Thema: Fietsen en lopen

Type project: Programma

Speerpunt:

F: Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

G: Bevorderen van verkeersveiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Het recreatieve fietsnetwerk wordt ontwikkeld naast en in overlap met het utilitaire fietsnetwerk. Recreatief fietsen is het afgelopen jaar door de Corona-maatregelen populairder geworden.

Faciliteren van recreatief fietsen doet de regio niet alleen door een utilitair fietsnetwerk, maar ook een recreatief fietsnetwerk te ontwikkelen, waarbij uiteraard overlap is tussen beide netwerken. Voor het recreatieve fietsnetwerk ligt de nadruk op het volgen van lange waterlijnen, landschappelijke structuren en cultuurhistorische structuren. Daarnaast zijn voorzieningen langs de recreatieve routes zeer wenselijk en het koppelen van recreatieve fietsnetwerk aan robuuste groenblauwe dooradering van steden, waardoor een aantrekkelijk netwerk ontstaat.

Links met andere projecten

thema in Regionale Invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Zuidplas

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 100.000, Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Diverse projecten, korte (<5 jr), middellange (5-10 jr) en lange (>10 jr) termijn