Project 31: Zero Emissie-zone voor stadslogistiek en logistieke stadshubs [RMP]

Thema: Goederenvervoer en bedrijventerreinen

Type project: Programma

Speerpunt:

B: Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken

K: Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur

Omschrijving

Afspraak Klimaatakkoord: invoeren van een ZE-zone voor stadslogistiek (ZES) in 30-40 grotere en middelgrote gemeenten per 2025 (Green Deal ZES). Dit betekent dat alleen ZE-vracht- en bestelauto’s toegelaten worden.

a. Invoeren van Zero Emissie-zone voor stadslogistiek

Landelijk is bepaald hoe de invoering van het ZES plaats zal vinden. In een gezamenlijk proces van deelnemende gemeenten, rijk en de logistieke sector is in 2020 Uitvoeringsagenda Stadslogistiek opgesteld.

Binnen de regio Midden-Holland doet gemeente Gouda mee aan de Green Deal ZES. Begin 2021 heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen over het invoeren van een ZES in de binnenstad van Gouda. De gemeente heeft een stappenplan opgesteld voor het invoeren van de ZES en doet samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden verschillende voorbereidende onderzoeken. Om optimale stadslogistiek in de ZE-zones mogelijk te maken willen de drie gemeenten handelingsperspectief creëren voor binnenstadondernemers binnen de ZES. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken en marktverkenningen gedaan naar de mogelijkheden voor logistieke hubs, bouwhubs en vervoer over water.

Benodigde actie:

  • Gemeente Gouda gaat verder met de voorbereidingen voor het invoeren van de ZES en betrekt zo mogelijk de regiogemeenten erbij. Het gaat hierbij ook om verkennen van de mogelijkheden voor logistieke hubs, bouwhubs en vervoer over water in de regio. Daarnaast kunnen de gemeenten de logistieke bedrijven (in de A12 Corridor) informeren en faciliteren in de voorbereidingen voor ZES in 2025. Hiervoor kunnen de gemeenten expertondersteuning krijgen via het SPES-traject.

  • Ook de andere gemeenten met een groter(e) winkelcentrum/stadskern kunnen op termijn een zero-emissie zone invoeren – gezien dit een van de maatregelen met het grootste CO2-reductie effect is. Een netwerk van meerdere gemeenten die een zone invoeren kunnen samen het effect van de ZES in de regio versterken.

b. Logistieke stadshubs

Logistieke stadshubs aan de rand van stedelijke gebieden kunnen de overlast verminderen van vrachtwagens in binnensteden en faciliteren het invoeren van een ZE-zone. Voor de laatste deel van de reis, 'the last mile', kunnen goederen bijvoorbeeld overgeladen worden in kleinere, schonere en stillere vervoermiddelen.

Benodigde actie: De regiogemeenten onderzoeken gezamenlijk met stakeholders de mogelijkheden voor één of meerdere logistiek stadhubs in de regio. Bij voldoende kansrijkheid en draagvlak faciliteren de gemeenten het ontstaan van logistieke stadshubs in de regio.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

50.000 - 100.000

Termijn

ZE-zones korte termijn (<5 jr)

Hubs korte of middellange termijn (<10 jaar)