Project 9: Ontwikkeling station Gouweknoop [RMP]

Thema: OV

Type project: Lobby

Speerpunt:

D: Stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit i.r.t. de grote(re) steden,

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Aanleg van het nieuwe station Gouweknoop biedt de regio veel voordelen. Het biedt bewoners, ondernemers en bezoekers van Westergouwe, het Vijfde Dorp, de Gouweknoop, GouwePark, Moordrecht en bedrijventerrein Doelwijk de mogelijkheid de auto te laten staan ten gunste van de trein. Naast de bereikbaarheid van het omliggende gebied, kan station Gouweknoop een Transferium/P&R-functie krijgen. Dit biedt mogelijkheden de A12 en A20 te ontlasten.

Inpassing van het station Gouweknoop op de driesplitsing van sporen (Gouda richting Den Haag, Rotterdam en Alphen aan den Rijn) lijkt een complexe opgave. De exacte locatie van het station (op welk van de drie spoorlijnen) en de (on)mogelijkheden qua dienstregeling moeten worden onderzocht.

Benodigde actie: De regio wil de ontwikkeling van het station Gouweknoop met Transferium/P+R hoog op de agenda van het Rijk en de provincie krijgen door middel van een lobby.

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.4.

RMP

Overlap project nr. 14

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Gouda, gemeente Zuidplas co-trekker

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

Minimaal 5 á 10 jaar in verband met inpassing op bestaande spoorlijnen