Project 25: Reguleren van groot en zwaar verkeer in de kernen

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

Omschrijving

Door de groeiende populariteit van internetverkoop zijn busjes van pakketbezorgers niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De schaduwkant: ze zorgen voor opstoppingen, slecht parkeergedrag en belasten het milieu. Goed bereikbare en schone kernen is dan ook een belangrijk doel voor de komende jaren in de regio Midden-Holland. De regio wil daarom bevoorrading van de kernen met behulp van routeregulering en het stimuleren van kleinere/elektrische voertuigen, zoals elektrische vrachtfietsen, beter reguleren.

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: 50.000 - 100.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)