Project 10: Nieuwe lightrail-verbinding voor de Binckhorstregio richting deze regio [RMP]

Thema: OV

Type project: Lobby

Speerpunt:

D: Stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit i.r.t. de grote(re) steden,

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Lobbyproject, geïnitieerd door bestuurders, in samenspraak met wethouder Den Haag. Het betreft het verlengen van een tracé van een beoogde HOV-verbinding van Scheveningen, via Den Haag naar Zoetermeer (Koningscorridor), doorgetrokken richting Waddinxveen, Zuidplas en Gouda. Gezamenlijk onderzoek moet uitwijzen of het aanleggen van een dergelijke HOV-verbinding uitkomst kan bieden –voor zowel Den Haag als voor het ‘achterland’ voor het deels oplossen de toenemende congestie op de A12.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Gouda, gemeente Zuidplas co-trekker

Kosteninschatting

Voorbereiding: 50.000 - 100.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

Korte tot middellange termijn (<10 jr)