Project 26: Veilige 60 km/uur wegen

Thema: Verkeersveiligheid

Type project: Programma

Speerpunt:

H: Minimaliseren conflict zwaar verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers

Omschrijving

Vanuit de Duurzaam Veilig-gedachte is het belangrijk dat de functie, het gebruik en de inrichting van wegen op elkaar zijn afgestemd. Dit bepaalt mede het gedrag van de verkeersdeelnemer. Het is hierbij van belang dat de infrastructuur intuïtief gedrag uitlokt. Dit houdt in dat de weggebruiker aan de hand van de inrichting kan waarnemen en begrijpen wat er van hem/haar wordt verwacht en dit uit kan en wil voeren (human factors).

Op 60 km/u-wegen vallen relatief veel slachtoffers: een geloofwaardige inrichting van deze wegen, waarbij het wegontwerp de juiste snelheid ondersteunt, is van groot belang voor het tegengaan van snelheidsoverschrijdingen. Op 60-wegen kan een combinatie van een hoge snelheid en een onveilige berminrichting leiden tot (ernstige) ongevallen. Weggebruikers kunnen de controle over het voertuig verliezen en tegen een obstakel botsen of over de kop slaan. Dit risico is groter bij niet vergevingsgezinde bermen, bijvoorbeeld wanneer de berm zacht is of er een obstakel vlak naast de rijbaan staat. De uiteindelijke doelstelling is om alle 60 km/u-wegen volledig Duurzaam Veilig in te richten, waarbij vergevingsgezinde bermen worden toegepast (met aandacht voor vaste objecten en obstakels).

Links met andere projecten

Onderdeel van Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: > 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)