Project 34: Stimuleren verduurzamen landbouwlogistiek [RMP]

Thema: Goederenvervoer en bedrijventerreinen

Type project: Programma

Speerpunt:

K: Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur

Omschrijving

Binnen het gebiedsproces voor het ontwikkelen en verduurzamen van de landbouw, onderzoeken van de mogelijkheden en het draagvlak voor een pilot over duurzame landbouwlogistiek.

Door een vaak beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet in het landelijk gebied kan het nuttig zijn als agrariërs opgewerkte groene stroom opslaan in batterijen of waterstof en dit vervolgens inzetten voor de eigen landbouwmachines en voertuigen. In gemeente Krimpenerwaard wordt al met Stedin gekeken naar een businesscase voor een dergelijke pilot.

Daarnaast in samenwerking met brancheorganisaties agrariërs faciliteiten met informatie(bijeenkomsten) en aanvraag van subsidies voor schone machines en voertuigen.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Krimpenerwaard

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: > 1.000.000

Termijn

korte termijn (<5 jr)