Project 35: Kleinschalig goederenvervoer over water [RMP]

Thema: Goederenvervoer en bedrijventerreinen

Type project: Uitvoering

Speerpunt:

I: Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie

Omschrijving

Naast het reguliere goederenvervoer over water zijn er nieuwe binnenvaartconcepten (E-pusher, Citybarge) die geschikt zijn voor regionale en stedelijke distributie. Citybarge heeft een concept met kleinere elektrische bootjes ontwikkeld die afhankelijk van de vracht verder modulair en op maat uitgebouwd kunnen worden. Dit flexibele concept biedt vele mogelijkheden om bijvoorbeeld stadscentra/dorpen te bevoorraden, afval en bouwmaterialen te vervoeren etc. Provincie Zuid-Holland wil een (internationale) proeftuin worden voor dit concept. Ook de vele wateren in Midden-Holland kunnen hiervoor benut worden. Elektrisch varen is energiezuinig en schoon en helpt om de straten/autowegen minder te belasten.

Dit soort concepten dragen bij aan de verduurzaming van het vervoer en een reductie van vrachtverkeer over bijv. de Algera-corridor (overslagterminal Bergambacht). De Gouwe, IJssel en Lek kunnen allemaal gebruikt worden. Binnen het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) is een onderzoek gedaan naar logistiek over water, hier liggen kansen voor de regio. Ook past dit binnen de regionale duurzaamheidsdoelstellingen (o.a. ZE-zone Gouda). De regio wil hierin een actieve rol pakken.

Benodigde acties:

- opzetten van een aantal pilots met Citybarge in de regio;

- stimuleren om meer gebruik te maken van de containerterminal Alphen;

- aandacht besteden aan de barrièrewerking.

Links met andere projecten

Bestaande RVVP nr.15.

RMP

Kansrijkheid

Gemiddeld kansrijk

Trekker

Gemeente Krimpenerwaard

Kosteninschatting

Voorbereiding: <50.000. Realisate: > 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)