Project 17: Verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda: monitoring Planuitwerking MIRT

Thema: Wegverkeer

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

Omschrijving

De A20 is een belangrijke schakel in de ontsluiting van de regio Midden-Holland. Rijk en regio zijn van mening dat het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – knooppunt Gouwe (A20-Oost) een belangrijke verbinding vormt in het verkeerssysteem in de regio Rotterdam. Verkeersanalyses tonen aan dat op dit deel van de A20 en de aansluitingen forse vertragingen optreden, vooral tijdens de spitsen. Daarom wordt dit deel van de A20 in de toekomst verbreed.

Benodigde actie: monitoren van, goed aanhaken bij en maximale belangenbehartiging borgen binnen Planuitwerking MIRT A20 Nieuwerkerk aan de IJssel - Gouda, inclusief aansluitende onderliggende wegen.

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.2

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Zuidplas

Kosteninschatting

<50.000

Termijn

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)