Project 36: Blauwe Golf: afstemming van brugopeningen

Thema: Goederenvervoer en bedrijventerreinen

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

C: Doorstroming rond brugopeningen bevorderen voor auto en scheepvaart

Omschrijving

Door schippers en automobilisten te voorzien van actuele informatie over brugopeningen, kan de reis geoptimaliseerd worden door minder lange wachttijden bij beweegbare bruggen. Het afstemmen van brugopeningen (Blauwe Golf) levert in pilots -waaronder de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn en Coenecoopbrug in Waddinxveen- soms zelfs een halvering van de reistijd op voor de binnenvaart. Het cluster Blauwe Golf -bestaande uit Provincie Noord Holland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat West Nederland, Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu- heeft als doel een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers en wegverkeer. Dat richt zich op openingstijden van sluizen en bruggen. Het project ‘Blauwe Golf verbindend ‘ faciliteert de informatievoorziening tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart (Fairway Information Systems en Blauwe Golf, Verbindend) en het wegverkeer (NDW en Blauwe Golf, Verbindend). Blauwe Golf is overdraagbaar voor toepassing in nog niet bij het cluster aangesloten regio's. Als Midden-Holland verkennen we mogelijkheden om ons aan te sluiten bij het cluster.

Benodigde acties:

  • Binnen Beter Bereikbaar Gouwe in overleg met relevante regionale stakeholders rond scheepvaart, wegverkeer en beheer van bruggen en sluizen.

  • Informatie over brugopeningen en reistijden voor wegverkeer delen. De reistijden worden op de Drips langs de weg aangegeven.

  • Maatregelen op de Gouwe: er komen wachtplaatsen voor recreatieboten (1) en wegverkeerslichten bij bruggen worden beter afgestemd op de scheepvaart (2).

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.8

Kansrijkheid

Gemiddeld kansrijk

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

50.000 - 100.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: korte tot middellange termijn (<10 jaar)