Project 3: Beter Bereikbaar Gouwe

Thema: Integraal

Type project: Samenwerking

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

Omschrijving

De ontsluiting van de Greenport regio Boskoop c.q. de omgeving van de Gouwe is al jaren een aandachtspunt. De regionale ontsluiting van dit gebied gaat onder andere via de N207 en N209. Deze beide wegen zijn behoorlijk druk, wat leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling, met impact voor de regio Midden-Holland. Met het lopende project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) worden maatregelen verkend, die deze knelpunten kunnen verminderen.

Doel: de regio wil zich blijven inzetten op een structurele oplossing voor de knelpunten en andere maatregelen die in het kader van BBG genomen worden, die van invloed (kunnen) zijn op de bereikbaarheid van deze regio.

Benodigde actie: goed aangehaakt blijven bij de verdere uitwerking van de maatregelen vanuit het BBG-project.

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.6

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Waddinxveen

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: middellange tot lange termijn (>5 jaar)