Project 14: Voorzieningen voor ketenmobiliteit op OV-knooppunten en -corridors [RMP]

Thema: Ketenmobiliteit en deelmobiliteit

Type project: Uitvoering

Speerpunt:

D: Stimuleren OV gebruik en ketenmobiliteit naar grote(re) steden. Leefbaar, groen en veilig

E: OV in buitengebied borgen

l. Flexibel en duurzaam reisgedrag borgen door gebruik van ICT en nieuwe technologie

J: Bevorderen van deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Deelmobiliteit is sterk in ontwikkeling. Binnen het concept ketenmobiliteit biedt dit mogelijkheden vooral de first en last mile te versterken. Dit kan op verschillende manieren:

- De reiziger reist met het OV naar een OV-knooppunt en treft daar vormen van deelmobiliteit (fiets, ebike, bakfiets, scooter, auto) om het laatste deel van het traject af te leggen.

- De reiziger reist per fiets naar een OV-knooppunt en beschikt daar over hoogwaardige fietsparkeervoorziningen, ook voor door duurdere fietsen. Bijvoorbeeld fietskluizen die op dagbasis te huren zijn zoals ook in de DMG concessie toegepast wordt. Hieraan verbonden zijn koppelingen naar MaaS-providers

- De reiziger reist per auto naar een OV-knooppunt: P+R. Op dit moment zijn er vooral P+R’s bij stations en bij de stadsranden. Binnen het project ketens en knopen is voorgesteld een keten van P+R’s langs sterke OV-assen te plaatsen. Het gaat hierbij om centraal gelegen haltes buiten de bebouwde kom. Genoemd zijn de volgende corridors: - richting Rotterdam/Capelsebrug langs N210 om verkeer voor de Algera-corridor af te vangen - richting Gouda langs de N207 en - bij station Gouweknoop.

Op deze zogenaamde ‘hubs’ en OV-knooppunten is een kwaliteitsniveau nodig. Dit bestaat uit:

- zorgen dat knooppunten goed bereikbaar zijn; zowel per fiets (aansluiting van het fietsnetwerk op deze knooppunten), auto als te voet;

- zorgen dat reizigers makkelijker kunnen overstappen, door goede looproutes en bewegwijzering, duidelijke reisinformatie en handige kaartverkoop- en in/uitchecklocaties;

- zorgen dat knooppunten prettiger zijn om te verblijven, door het aanbieden van aanvullende voorzieningen en het aantrekkelijk inrichten van het knooppunt en de omgeving. Dat kan de wachttijd veraangenamen.

Benodigde actie: Voor de regio moet een visie worden ontwikkeld hoe om te gaan met deelmobiliteit en hoe dit een plek te geven in het totale mobiliteitsaanbod. Ook moet bepaald worden welke locaties in aanmerking komen als hub of OV-knooppunt met voorzieningen voor deelmobiliteit.

Links met andere projecten

RMP

Bestaand RVVP nr. 22

Overlap project nr. 9

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Krimpenerwaard

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000, Realisatie: varierend, hubs > 400.000, andere voorzieningen lager

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jaar). Uitvoering: korte en middellange termijn (<10 jaar)