Project 20: Ontsluiting Krimpenerwaard - Gouda - A12

Thema: Wegverkeer

Type project: Uitvoering

Speerpunt:

A: Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten

Omschrijving

Dit is een uitbereiding van het project ‘N207 Gouda west’ uit het vorige uitvoeringsprogramma. De scope is vergroot. Nu worden alle relevante wegen tussen de Krimpenerwaard en de A12 beschouwd. Ook wordt gekeken naar specifieke locaties, zoals het Sluiseiland, de Haastrechtsebrug en het centrum van Gouda. Het recent vastgestelde verkeerscirculatieplan Gouda moet geen regionale problemen opleveren. Nieuwe verbindingen over de IJssel kunnen onderdeel zijn van dit project.

Benodigde actie: het uitvoeren van het onderzoek naar de ontsluiting van dit gebied en het nemen van verdere stappen om tot een daadwerkelijke verbetering van de situatie te komen.

Links met andere projecten

Bestaand RVVP nr.5

Kansrijkheid

Zeer kansrijk

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

>1.000.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: lange termijn (>10 jr)