Project 6: Inpassing Vijfde Dorp in het fietsnetwerk [RMP]

Thema: Fietsen en lopen

Type project: Programma

Speerpunt:

F: Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes

G: Bevorderen van verkeersveiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Het Vijfde Dorp en het nieuwe landschap zijn in de basis ontworpen rondom de fiets. Dit betekent dat binnen het dorp alle voorzieningen op loop- en fietsafstand zijn en er aantrekkelijke en logische (snel)fietsroutes naar stations, maar ook omliggende kernen, voorzieningencentra en recreatiegebieden worden ontwikkeld. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande structuur van linten en polderwegen, die worden omgevormd tot een netwerk van fietsroutes waarbij de auto te gast of afwezig is.

De Zuidplaspolder ligt midden tussen drie infrastructurele barrières: de N219, de A20 en de A12 en daarnaast de Hollandsche IJssel. Bij de inpassing van het Vijfde Dorp moeten ook deze barrières worden opgeheven met de inpassing in het fietsnetwerk. Zo komt er een ongelijkvloerse kruising onder de N219 voor de verbinding met Nieuwerkerk aan den IJssel en een nieuwe oeververbinding over de Gouwe voor de verbinding met Gouda. Het Vijfde Dorp wordt hiermee ingepast en draagt bij aan verbetering van het provinciale fietsnetwerk.

Links met andere projecten

thema in Regionale Invulling Nationaal Toekomstbeeld Fiets

RMP

Overlap project nr. 1

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Zuidplas

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000, Realisatie: > 400.000

Termijn

Langere termijn (>10 jaar)