Project 8: Uitbreiding voertuigluwe stadsgebieden [RMP]

Thema: Fietsen en lopen

Type project: Programma

Speerpunt:

L: Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen

Omschrijving

Gouda heeft in het VCP voor de hele stad maatregelen geformuleerd ter bevordering van lopen en fietsen en een 30 km/h-inrichting. De gemeente Krimpenerwaard gaat in Schoonhoven ook een voertuigluwe zone invoeren.

Links met andere projecten

RMP

Kansrijkheid

nvt

Trekker

Gemeente Gouda

Kosteninschatting

Voorbereiding: < 50.000. Realisatie: > 400.000

Termijn

Voorbereiding: korte termijn (<5 jr)

Uitvoering: korte tot middellange termijn (<10 jaar)